Slut på skattefria pensioner i Portugal?

Under de senaste tio åren har pensionärer som flyttat till Portugal kunnat få sin svenska tjänstepension från tidigare privat anställning utbetald helt skattefritt. Enligt regeringen är det här en orättvis lucka i regelverket som nu täpps till. Sverige och Portugal har undertecknat ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan länderna. Ändringen innebär att pensionen ska beskattas i Sverige om någon beskattning inte sker i Portugal. Det är ännu inte klart när de nya reglerna kommer att träda i kraft, men det kommer att ske tidigast 1 januari 2020. Protokollet innebär också att pensioner som beskattas i Portugal kommer att kunna beskattas även i Sverige fr o m 1 januari 2023.