Attefallare blir Bolundare

Enligt dagens regler är det tillåtet att i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus bygga ett eller flera komplementhus eller komplementbostadshus på sammanlagt högst 25 kvadratmeter utan bygglov, s k Attefallshus.

Regeringen föreslår nu att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus utökas från 25 till 30 kvadratmeter från och med 1 mars 2020. Förslaget har tagits fram av finans- och bostadsminister Per Bolund och husen kallas därför populärt för Bolundare. För komplementbyggnader (dvs byggnader som inte används som bostad) ska den tillåtna byggnadsarean fortfarande vara 25 kvadratmeter.

Syftet med förslaget är att det ska bli lättare att bygga och skapa nya bostäder för t ex studenter och ungdomar.