ROT-schablon för solenergi

Jag har läst att arbetskostnaden kan beräknas schablonmässigt vid installation av värmepumpar. Får dessa schabloner användas vid installation av solenergisystem också?

Svar:

Skatteverket har i ett enskilt ärende godkänt att arbetskostnaden schablonmässigt får beräknas till 30% av totalkostnaden (inklusive moms) vid installation av solvärmesystem (solfångare) med eller utan varmvattenberedare, ackumulatortank och panna/värmepump. Med installation menas här montering, inkoppling och anslutning av solfångare och tillhörande utrustning.

Det torde vara möjligt att använda denna schablon även vid installation av andra typer av solenergisystem.