Återföra periodiseringsfond i redovisningen

Jag har läst att ett aktiebolag inte behöver återföra periodiseringsfonder i redovisningen även om de återförs i inkomstdeklarationen. Gäller även det omvända, dvs att man kan välja att återföra periodiseringsfonder i redovisningen utan att ta upp dem till beskattning i inkomstdeklarationen?

Svar:

Enligt inkomstskattelagen får avdrag för avsättning till periodiseringsfond göras bara om motsvarande avsättning görs i räkenskaperna. När det gäller återföring av periodiseringsfond finns det enligt rättspraxis inget som hindrar att en avsättning återförs till beskattning även om motsvarande återföring inte görs i räkenskaperna. Motiveringen till detta är att syftet bakom kravet på avsättning i räkenskaperna är att förhindra utdelning av obeskattade vinster. Och detta syfte har förstås ingen betydelse när en periodiseringsfond återförs till beskattning utan att återföras i redovisningen. Det omvända skulle däremot innebära att obeskattade vinster blir utdelningsbara. En periodiseringsfond som återförs i redovisningen måste alltså alltid återföras till beskattning.