42 godkända gåvomottagare

1 juli 2019 återinfördes skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet. Reglerna innebär att en person som skänkt minst 2 000 kr under ett år kan få skattereduktion. Skattereduktionen är 25% av underlaget, dock högst 1 500 kr per år. Detta motsvarar ett gåvovärde på 6 000 kr. För att en gåva ska få räknas med i underlaget för skattereduktionen måste beloppet vara på minst 200 kr per gåvotillfälle.

Skattereduktionen förutsätter också att gåvan har lämnats till en godkänd gåvomottagare. Ansökan om att bli godkänd gåvomottagare ska lämnas till Skatteverket. Ett godkännande gäller under tre år och kan därefter förlängas. Skatteverket meddelar nu att 42 organisationer hittills har godkänts som mottagare, men att de räknar med att få in ytterligare ansökningar från organisationer som vill bli godkända gåvomottagare.