Företagsbostäder inte momspliktig uthyrning

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att uthyrning av företagsbostäder med en hyrestid på fem respektive fyra månader som förlängs till elva månader inte är momspliktig hotelluthyrning.

Företagsbostäder

Ett bolag har som verksamhet att hyra ut möblerade lägenheter till företag, organisationer och offentliga organ. Dessa använder lägenheterna som tillfällig logi för en eller flera anställda.

Uthyrningen har tidigare skett dygns-, vecko- och månadsvis. Bolaget funderar nu på att hyra ut lägenheterna på längre tid. De har fått två bokningar med en hyrestid på fem respektive fyra månader som förlängs till elva månader.

I hyran ingår bland annat el, värme, bredband, tv-kanaler, två uppsättningar sänglinne, handdukar och slutstädning. Det är också möjligt att mot en extra avgift beställa städservice som även omfattar byte av sänglinne och handdukar. Bolaget har dessutom en jourservice dit hyresgästen kan vända sig gällande borttappade nycklar, vattenläckor, problem med avlopp eller om man vill ha en komplettering i lägenheten såsom fläkt eller filtar.

Enligt bokningsvillkoren är lägenheten bokad för en viss anställd, vilket innebär att den boende inte kan bytas ut mot en annan person utan att det görs en ny bokning.

Bolaget ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN) för att få reda på om uthyrningen enligt dessa två bokningar kan räknas som momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet (12% moms) eller om det är en momsfri fastighetsupplåtelse.

Inte hotellverksamhet enligt SRN

SRN konstaterade att sammantaget framstår bolagets tillhandahållanden som en momsfri fastighetsupplåtelse och inte som rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Den avgörande skillnaden är att hotellrum hyrs ut för korta vistelser och så är inte fallet här. Uthyrningen är därmed momsfri.

De övriga tjänster som bolaget tillhandahåller, som t ex el, bredband, tv och slutstädning är enligt SRN underordnade uthyrningen av lägenheterna och därför undantagna från moms.

Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Högsta förvaltningsdomstolen håller med

Enligt HFD är bolagets avsikt att regelmässigt hyra ut lägenheter under längre tidsperioder än som normalt förekommer inom hotellbranschen. De tilläggstjänster som bolaget tillhandahåller kan inte anses skapa något betydande mervärde. Det handlar alltså inte om uthyrningar som potentiellt konkurrerar med tillhandahållanden av logi inom hotellbranschen utan snarare om passiv uthyrning av fast egendom.

HFD anser därmed, precis som SRN, att uthyrningen av företagsbostäder inte är momspliktig. HFD håller också med SRN om att övriga tjänster som bolaget tillhandahåller, som t ex el, bredband, tv och slutstädning är underordnade uthyrningen av lägenheterna och därför undantagna från moms.

Högsta förvaltningsdomstolen 301-19