Skatt på engångsartiklar

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram ett förslag på hur en skatt på engångsartiklar kan se ut och vilka produkter som bör omfattas. Utredningen är en del av arbetet att minska nedskräpning i naturen och få ner avfallsmängderna i Sverige. Engångsprodukter är nämligen en av de vanligaste källorna till nedskräpning i naturen och en stor orsak till att avfallsmängderna i Sverige ökar.

2021 införs ett förbud i EU mot vissa engångsartiklar i plast. Syftet med den här skatten är att fånga upp engångsartiklar som har en negativ miljöpåverkan, men som inte träffas av EU:s förbud.

De produkter som ska omfattas av utredningen är engångsartiklar som innehåller plast men även engångsprodukter av andra material, om materialen inte är fullständigt nedbrytbara eller om det är särskilt befogat med hänsyn till syftet med skatten. Utredningen ska vara klar i augusti 2020.