Rätt till ledighet dag före röd dag

Har de anställda rätt att få sluta tidigt med full betalning dagen före en röd dag?

Svar:

Nej, det finns ingen lagstadgad rättighet att få betald ledighet dag före röd dag. Det finns dock många avtal (kollektivavtal och individuella avtal) som antingen ger rätt till betald ledighet några timmar dag före röd dag, eller som ger de anställda möjlighet att arbeta in tid som kan tas ut som betald ledighet dag före röd dag eller på klämdagar.