Förbjudet lån till sambo

Får ett aktiebolag låna ut pengar till ägarens sambo? De har inga gemensamma barn.

Svar:

Nej, till skillnad mot de inkomstskattemässiga reglerna (se Närståendekretsen i Faktabanken) räknas sambo till den förbjudna kretsen när det gäller lån från eget eller närståendes aktiebolag – oavsett om samborna har gemensamma barn eller inte. Sambor omfattas alltså av låneförbudet, såvida det inte gäller ett kommersiellt lån. Då måste man kunna visa att lånet är affärsmässigt för bolaget, dvs att det direkt eller indirekt ska befrämja den verksamhet som bolaget bedriver. Lånet ska dessutom uteslutande vara avsett för låntagarens rörelse. Lån för att starta en verksamhet omfattas dock inte av undantaget.