Friskvårdsbidrag över 5 000 kr
beskattas från första kronan

Skatteverket meddelar nu att friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr är skattepliktiga från första kronan. Skatteverket har alltså ändrat sin uppfattning i denna fråga.

HFD-dom

Skatteverket anser att friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr kan räknas som skattefri personalvårdsförmån. I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slogs det fast att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är av mindre värde. HFD yttrade sig dock inte om exakt var beloppsgränsen går.

Men vad innebär detta för överskjutande belopp?

Skatteverket har nu i en rättsfallskommentar meddelat att man har ändrat uppfattning om hur ett överskjutande belopp (över 5 000 kr) som betalas ut ska behandlas.

I ett ställningstagande från januari 2018 ansåg Skatteverket att om en arbetsgivare ger ett friskvårdsbidrag på t ex 5 500 kr så skulle endast den överskjutande femhundringen beskattas och ligga till grund för arbetsgivaravgifter.

Men den 9 september meddelade Skatteverket att man har ändrat uppfattning i frågan, vilket innebär att om en arbetsgivare t ex betalar 5 500 kr i friskvårdsbidrag, så blir hela bidraget skattepliktigt för den anställde och ska ligga till grund för arbetsgivaravgifter.

Ingen retroaktiv tillämpning

Skatteverket meddelar också att arbetsgivare som följt det tidigare ställningstagandet, inte behöver göra någon retroaktiv rättelse.

Skatteverkets rättsfallskommentar, 202 340449-19/111