Egenavgifter i avslutad enskild firma

En person född 1952 har avslutat sin enskilda firma under 2019. Hur beräknar jag det exakta avdraget för egenavgifter för att slippa avstämning nästa år?

Svar:

För tiden fram till 30 juni gäller 16,36% och för tiden från 1 juli 10,21%. Det innebär att för tiden fram till 30 juni tar du 16,36/1,1636 x resultatet för den perioden och för tiden från 1 juli 10,21/1,1021 x resultatet för den perioden. Då har du det exakta avdraget för egenavgifter för 2019 (för personer fyllda 65 år vid årets ingång)..