Bilförmån och ringa tjänstekörning

Vad gäller om ett aktiebolag tillhandahåller en bil till en anställd (närstående till ägaren) som kör högst några hundra mil i tjänsten? Bilen används alltså framförallt privat. Jag har för mig att det finns en gräns på 300 mil tjänstekörning för att företaget ska få dra av kostnaderna och lyfta moms.

Svar:

Det finns ingen gräns för själva bilförmånen, och det krävs ingen tjänstekörning alls faktiskt för att företaget ändå ska kunna dra av alla kostnader just eftersom den anställde beskattas för en bilförmån. Däremot finns en 100 milsgräns (tidigare 300 mil) för tjänstekörning med personbil för rätten att lyfta ingående moms på service, reparationer osv, samt rätten att lyfta halva momsen på leasingavgifter/hyra.