Värnskatten slopas

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag om slopad värnskatt, dvs den femprocentiga statliga inkomstskatt som tas ut på inkomster som överstiger den övre brytpunkten.

Januariavtalet

I januari kom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna överens om 73 sakpolitiska frågor, det s k januariavtalet. En av punkterna på listan var slopad värnskatt.

Värnskatten slopas

Värnskatten är den femprocentiga statliga skatt som tas ut på inkomster som överstiger den övre skiktgränsen (se Skiktgräns och brytpunkt i Faktabanken).

Finansdepartementet har nu tagit fram ett förslag om att slopa värnskatten, vilket innebär att det endast blir 20% statlig inkomstskatt på all inkomst som överstiger den nuvarande nedre skiktgränsen.

Den övre skiktgränsen för beskattningsåret 2019 är 689 300 kr, vilket innebär en brytpunkt på 703 000 kr. Om denna slopas finns bara en enda skiktgräns (vilken för beskattningsåret 2019 är 490 700 kr, vilket innebär en brytpunkt på 504 400 kr) för statlig inkomstskatt från och med beskattningsåret 2020.

Ikraftträdande

Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Finansdepartementets promemoria Fi2019/02421/S1