Glömt uppge VAT-nummer

Vi glömde att uppge vårt VAT-nummer när vi beställde varor från Spanien och har nu blivit debiterade spansk moms. Måste vi ändå redovisa omvänd moms på köpet? På vilket underlag i så fall – fakturabeloppet inklusive eller exklusive den spanska momsen?

Svar:

Förvärvet räknas som ett unionsinternt förvärv även om man inte uppgett sitt VAT-nummer, och ni måste redovisa omvänd moms på förvärvet trots att leverantören debiterat spansk moms på fakturan. Underlaget för förvärvsmomsen är fakturabeloppet inklusive den spanska momsen.