Förmån av fri cykel

Vi tänkte köpa cyklar som våra anställda ska få använda. Hur beräknar man förmånsvärdet för dessa?

Svar:

Det finns inga schablonregler för beräkning av förmånsvärdet för cyklar, utan den anställde ska beskattas för förmånens marknadsvärde. Om cykeln går att hyra eller leasa privat ska förmånsvärdet baseras på vad det skulle ha kostat den anställde att själv hyra eller leasa den, men enligt Skatteverket kan förmånsvärdet för cyklar normalt beräknas på följande sätt:

  • värdeminskning utifrån beräknad livslängd
  • reparation och service
  • kapitalkostnad (inköpspriset multiplicerad med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret plus en procentenhet).

Se även Statslåneränta i Faktabanken.

Petter får använda arbetsgivarens cykel som kostar 5 000 kr på marknaden. Cykeln beräknas hålla i 6 år. Reparationer och service kostar 300 kr per år. Förmånsvärdet blir:

  • Värdeminskning 5 000/6 = 833 kr
  • Reparationer och service = 300 kr
  • Kapitalkostnad 5 000 x 1,51% = 75 kr
  • Förmånsvärde per år = 1 208 kr, dvs 100 kr per månad.