Fler tillval för hyresgäster

Riksdagen har beslutat att hyresgäster ska få större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden. Utgångspunkten är att hyresvärden och hyresgästen ska ha stor frihet att komma överens om en ersättning för att höja eller sänka lägenhetens standard i något avseende. Det kan gälla exempelvis lägenhetens utrustning (t ex specifik köksinredning eller annat golv) eller dess underhåll. Detta ska leda till att hyresvärdar i större utsträckning erbjuder hyresgäster möjligheter att anpassa lägenheten efter behov och smak.

Efter tio år ska den överenskomna ersättningen ingå i den vanliga prövningen av vad som är rimlig hyra för lägenheten.

Skyddet för hyresgäster vid ombildning till bostadsrätt ska också stärkas genom ett krav på att en bostadsrättsförening som förvärvar ett hyreshus ska informera samtliga hyresgäster i huset som inte redan är medlemmar i föreningen. Lagändringarna träder i kraft 2 oktober 2019.