Löneunderlag i intressebolag

Ett moderbolag äger 30% av ett annat aktiebolag. Får ägaren till moderbolaget räkna med 30% av lönerna i det andra bolaget i sitt löneunderlag på K10:an?

Svar:

Nej, det är bara löner i dotterföretag som får räknas med i löneunderlaget, dvs bolag där ägarbolaget äger mer än 50% av kapitalet. Då får dotterbolagets löner räknas med i förhållande till moderbolagets ägarandel.

I det här fallet ägs bara 30% (vilket innebär att det ägda företaget räknas som ett intresseföretag – inte som ett dotterföretag) och då får ingen del av lönerna räknas med i löneunderlaget.