Nekades uppskov pga sen inflyttning

Makarnas preliminära uppskov för kapitalvinsten återfördes till beskattning eftersom de flyttade in i ersättningsbostaden en månad för sent.

Uppskov med kapitalvinstbeskattningen

Enligt inkomstskattelagen (IL) har den som säljer sin privatbostad under vissa förutsättningar rätt att få uppskov med beskattningen av vinsten på denna bostad. Förutsättningarna för att få uppskov är att

  • den sålda bostaden (ursprungsbostaden) varit säljarens permanentbostad under minst ett år före försäljningen, eller under minst tre av de senaste fem åren
  • en ersättningsbostad anskaffas senast 31 december året efter försäljningen av ursprungsbostaden
  • säljaren flyttar in i ersättningsbostaden senast 2 maj andra året efter försäljningsåret, och
  • säljarens andel av vinsten vid försäljningen av ursprungsbostaden är minst 50 000 kr (10 000 kr vid tvångsförsäljning).

Har säljaren inte hunnit skaffa någon ersättningsbostad eller hunnit flytta in i den när det är dags att deklarera försäljningen kan han få preliminärt uppskov.

Bosatte sig en månad försent

Två makar sålde sin privatbostadsfastighet 2016 med en kapitalvinst på ca 1,2 miljoner kr. I deklarationen som lämnades in i maj 2017 gjorde de ett preliminärt uppskovsavdrag. Under 2017 köpte paret en ersättningsbostad i form av en villa som var under nybyggnation.

Inflyttningen till den nya villan drog dock ut på tiden. Enligt planen skulle makarna flytta in i ersättningsbostaden under december 2017 men på grund av förseningar med bygget gick flyttlasset först i juni 2018. Eftersom kravet är att inflyttningen till ersättningsbostaden skulle ske senast 2 maj 2018 beslutade Skatteverket att återföra det preliminära uppskovsbeloppet till beskattning.

Makarna överklagade Skatteverkets beslut.

Inga undantag från bosättningskravet

Förvaltningsrätten kunde dock bara konstatera att för att ett slutligt uppskovsbelopp ska kunna medges krävs det att säljarna har bosatt sig i ersättningsbostaden senast 2 maj andra året efter försäljningsåret. Det finns inga undantag från den regeln.

Mot bakgrund av att makarna, enligt egna uppgifter, bosatte sig i ersättningsbostaden i juni 2018 skulle uppskovsbeloppet återföras till beskattning.

Domen överklagades men kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten utan ytterligare kommentarer.

Läs mer om Uppskov med kapitalvinst på privatbostad i Faktabanken.

Kammarrätten i Göteborg, 355-, 357-19