Växastöd vid föräldraledighet

Vi har en anställd (vår första) som vi har beräknat växastöd för i tio månader. Nu ska den anställde vara föräldraledig under några månader. Får vi fortsätta att beräkna växastöd för de två månader som återstår av 12-månadersperioden för växastöd när den anställde kommer tillbaka?

Svar:

Nej, växastödet får bara beräknas under de första 12 månaderna av anställningstiden. Detta gäller oavsett om den anställde arbetat eller varit ledig av olika anledningar.