Lönsamt samarbete – SKV och FK

I 10 år har Skatteverket försett Försäkringskassan med uppgifter om felaktiga utbetalningar ur välfärdssystemen. Dessa uppgifter har hittills lett till att Försäkringskassan förhindrat felaktiga utbetalningar med 420 miljoner kr, samt 232 miljoner kr i återkrav eller skadestånd. 1 juni 2008 trädde lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen i kraft. Skatteverket lämnar nu på grund av detta fler än 1 000 anmälningar per år.