Bokföring av Swishbetalningar

Får man bokföra mottagna Swishbetalningar i en gemensam verifikation? Vad ska vi använda som underlag till verifikationen?

Svar:

Swish är ett elektroniskt betalningsmedel och samma regler gäller som vid betalning med kontokort. Om företaget inte använder kassaregister ska en gemensam verifikation bestå av en kassarapport (per kassa) och omfatta en dags försäljning. I den gemensamma verifikationen ska sammanställningar över kontokortsförsäljning och försäljning mot andra elektroniska betalningsmedel (t ex Swish) ingå. Om det inte går att få en sammanställning över Swishbetalningarna kan kontoutdraget från banken användas som sammanställning över dessa betalningar.

Använder företaget kassaregister ska den gemensamma verifikationen bestå av tömningskvitton (Z-rapport) och kontrollremsor/journalminnen och omfatta en dags försäljning. Sammanställningar över betalningsmedel ska ingå som ovan.