Befogenhet vid fåmansföretagares dödsfall

Jag har en klient, ett enmansaktiebolag, där ägaren avlidit. Hustrun står som suppleant. Hustrun ska nu sälja en del tillgångar i bolaget för att sedan kunna snabbavveckla bolaget, men banken menar att hon inte får sälja några tillgångar förrän bouppteckningen är klar. Stämmer det?

Svar:

Nej, det stämmer inte. Suppleanten har rätt att träda in och ta beslut om vad som ska göras med bolagets tillgångar, t ex sälja dem. Däremot kan bolaget inte avvecklas förrän bouppteckningen är klar (eftersom det är en ägarfråga och inte en fråga för styrelsen).