Skatteåterbäring till Kronofogden

Om en skattskyldig har skulder hos Kronofogden kommer Skatteverket i första hand föra över eventuell skatteåterbäring till Kronofogden för att betala dessa skulder. Först får den skattskyldige besked om överskottet på skattekontot från Skatteverket. Några dagar senare får den skattskyldige ett brev från Kronofogden där de underrättar vilka skulder skattebäringen har gått till. Det är alltså först då den skatteskyldige får veta vart pengarna har tagit vägen.

Beroende på vilken sorts skuld återbäringen går till kallas det antingen att avräkna eller utmäta överskottet och därför kan brevet från Kronofogden heta ”Avräkningsbeslut” eller ”Utmätningsbeslut”.

Är skatteåterbäringen större än skulden hos Kronofogden kommer Skatteverket betala ut resterande belopp till den skattskyldige.