Redovisning

Vad kan våra redovisningskonsulter göra för dig och ditt företag?

Löpande redovisning

• Löpande redovisning med registrering, framtagande av balans- och
resultatrapporter och avstämningar av konton
• Likviditets- och resultatbudgetering
• Redovisning av mervärdesskatt och upprättande av skattedeklarationer
• Upprättande av års- och delårsbokslut
• Upprättande av koncernredovisning

Skattefrågor

• Biträda vid upprättande av preliminära och slutgiltiga deklarationer
• Rådgivning i alla typer av skattefrågor t.ex. vid generationsskiften, köp och
försäljning av företag.

Ekonomisk rådgivning

• Rådgivning i företagsekonomiska frågor, såsom investeringar,
verksamhetsutveckling, fusioner, företagsvärderingar
• Rådgivning i redovisningsfrågor, t.ex. vid val av redovisningssystem

Övriga tjänster

• Biträde vid bolagsbildningar
• Vara bollplank i företagsekonomiska frågor
• Löneadministration Våra redovisningskonsulter arbetar i nära samarbete
med kunderna.

Tillsammans kommer man överens om uppdragets omfattning. Vill man ha en helhetslösning med löpande redovisning eller endast ha hjälp vid bokslut? I många mindre företag finns ju också behov av att bolla idéer och tankar kring företaget. Därför anser vi att det är av största vikt att man skapar förtroende i samarbetet.

Kontakta oss för mer information

Vi biträder med redovisning för

  • Aktiebolag
  • Handelsbolag
  • Ekonomiska föreningar
  • Ideella föreningar
  • Stiftelser