Inkomstnivåer 2018

Jag har ett eget aktiebolag och försöker planera hur mycket lön jag ska ta ut ur bolaget 2018. Vilka olika nivåer bör jag tänka på när det gäller sjuk-, föräldrapenning- och pensionsgrundande inkomst, samt brytpunkt? Vad är max spärrlön för löneuttag under 2018?

Svar:

Här kommer en tabell med de olika inkomstnivåerna för 2018:

2018
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – t o m 180630 341 250 kr
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – fr o m 180701 364 000 kr
Föräldrapenninggrundande inkomst (FGI) 455 000 kr
Brytpunkt 1 468 700 kr
Brytpunkt 1 (65 år) 494 300 kr
Pensionsgrundande inkomst (PGI) – före avdrag för allmän pensionsavgift 504 375 kr
Max spärrlön 600 000 kr
Brytpunkt 2 675 700 kr
Brytpunkt 2 (65 år) 694 900 kr