Belöna med Trisslott

Jag företräder en ekonomisk förening som ibland vill visa uppskattning till personer som hjälpt till. Vi brukar då ge dem Trisslotter. Är detta att betrakta som lön?

Svar:

Ja, är det en ersättning för insatser som personerna har gjort för föreningen, så känns det ju onekligen som lön. Å andra sidan, om värdet är sammanlagt under 100 kr/år per person så behöver ni inte skicka någon kontrolluppgift och om värdet är under 1 000 kr/år per person så behöver ni inte betala arbetsgivaravgifter. Något skatteavdrag ska ni inte heller göra, eftersom ingen kontant ersättning utgått. Mottagaren får istället minnas att ta upp detta i sin egen deklaration.