Rapporter till Fora

Alla företag som tecknat avtalsförsäkringar genom Fora ska årligen lämna in rapporter om de löner företaget betalat ut till arbetare. Rapporterna behövs för att Fora ska kunna stämma av försäkringspremierna för året. Under året betalas preliminära premier beräknade efter företagets uppskattning av lönerna. När året är slut ska årets faktiska löner rapporteras in och de slutliga premierna fastställas. Lönerapporteringen kan göras på Foras hemsida www.fora.se.

Senast 31 januari ska lönerapporten vara Fora tillhanda för att de korrekta premierna ska kunna fastställas. Om företaget skickar in lönerapporten för sent utgår en förseningsavgift på 1 000 kr.