Stöd för solceller och elfordon

Regeringen har beslutat att höja investeringsstödet för solceller från 20% till 30%. Dessutom har regeringen beslutat om en ny elfordonspremie till den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel.

Ökat stöd för solceller

I höstas ökade regeringen stödet för investering i solceller med 200 miljoner kr. Nu har regeringen beslutat att solinvesteringsstödet ökas med ytterligare 525 miljoner kr. För att öka produktionen av el från solceller har regeringen också beslutat att höja investeringsstödet till 30% av investeringskostnaden (från dagens 20%) för hushåll som sätter upp solceller.

Det höjda stödet gäller beslut från och med 1 januari 2018. Ansökan hanteras av länsstyrelsen, men kan göras elektroniskt via en Boverkets e-tjänst.

Premie för elcyklar och elmopeder mm

Regeringen har tagit beslut om att införa en elfordonspremie vid inköp av elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar mm. Premien gäller inte segways, eldrivna sparkcyklar eller hoverboards.

Premien är 25% av inköpspriset inklusive moms, dock högst 10 000 kr.

Bidraget gäller retroaktivt från och med 20 september 2017. Ansökan om premien ska göras inom 6 månader från inköpet och kan göras hos Naturvårdsverket från och med 1 februari 2018.

www.regeringen.se