Skiktgränser och brytpunkter 2018

Regeringen har fastställt skiktgränserna för beskattningsåret 2018. Följande skiktgränser och brytpunkter (se Faktabanken) kommer därmed att gälla 2018:

1 2
Skiktgräns 455 300 kr 662 300 kr
Brytpunkt 468 700 kr 675 700 kr

För personer fyllda 65 år vid årets ingång kommer följande skiktgränser och brytpunkter (se Faktabanken) att gälla 2018:

1 2
Skiktgräns 455 300 kr 662 300 kr
Brytpunkt 494 300 kr 694 900 kr

Förordning 2017:929