Kostförmån och traktamente 2018

Skatteverket har beräknat kostförmånsvärdena för 2018. De nya beloppen är (2017 års belopp inom parentes):

  • Frukost 47 kr (45 kr)
  • Lunch/middag 94 kr (90 kr)
  • Helt fri kost 235 kr (225 kr).

När det gäller traktamentsbeloppet för inrikes tjänsteresor så höjs det från 220 kr till 230 kr för 2018. Högsta skattefria ersättningen för resor med egen bil är dock oförändrad 2018.