Moms på porto mm

Vi tar ut en avgift för porto på våra fakturor. Är den momspliktig? Vilken momssats ska det vara i så fall?

Svar:

När ni tar betalt för momspliktiga varor eller tjänster ska ni lägga moms på hela beloppet. I detta inräknas förutom själva varans eller tjänstens pris även andra tillägg på fakturan, om dessa är underordnade den vara eller tjänst ni säljer, t ex

  • porton, fraktkostnader, postförskottsavgifter, efterkravsavgifter, osv.
  • faktureringsavgift, expeditionsavgift, hanteringskostnad osv
  • reseersättning, restidsersättning osv
  • traktamenten
  • statliga skatter eller avgifter såsom tull och reklamskatt.

Ni ska alltså i princip lägga på moms på det totala belopp ni fakturerar ut.

Den momssats ni ska använda på totalen är den momssats som gäller för det ni säljer, dvs normalt 25% moms. Detta gäller även om ni själv kanske betalat låg moms (t ex 12% moms på hotell) eller ingen moms alls (t ex på frimärken) på sådant som ingår i den vara eller tjänst ni säljer.

Om ni säljer t ex en bok är det alltså 6% moms även på portoavgiften. Säljer ni exempelvis en konsulttjänst är det 25% moms på avgiften. Säljer ni momsfri tandvård är även portoavgiften momsfri.

Observera att det inte är moms på dröjsmålsränta, påminnelseavgifter och inkassoavgifter