Kampanj med bonusvaror

Vårt företag firar 20 år och vi kommer i samband med jubileet ha en kampanj som innebär att alla som köper en bubbelpool får en flaska champagne eller något annat som bonus. Vad räknas denna bonusvara som? Är det representation, reklamgåva eller en försäljningskostnad? Är utgiften för champagnen avdragsgill?

Svar:

Under förutsättning att kunden redan innan köpet vet att bonusvaran ingår torde utgiften räknas som en fullt avdragsgill försäljningskostnad.

Är det däremot så att bonusvaran ges till kunden efter att denne redan gjort köpet torde det vara fråga om en ej avdragsgill gåva.

Observera att enligt alkohollagen får alkoholdrycker inte lämnas som gåva vid marknadsföring av andra varor och tjänster.