Ansvar för rehabilitering

Ett företag har en anställd som kommer vara sjukskriven ett tag framöver. Är det arbetsgivaren som ska ta tag i att undersöka om någon rehabilitering behövs eller är det Försäkringskassan?

Svar:

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att vidta rehabiliteringsåtgärder. Det bästa sättet för arbetsgivaren att ta reda på om det finns ett rehabiliteringsbehov är att kontakta Försäkringskassan och ta initiativ till ett avstämningsmöte. Det är därefter Försäkringskassan som bedömer om mötet ska genomföras och hur man ska gå vidare. Initiativ till ett avstämningsmöte kan även tas av den anställde själv eller av läkaren.