Hårdare tag mot bluffakturor

Från 1 juli blir det kriminellt redan att skicka en bluffaktura. Straffet kan bli fängelse i upp till 6 år.

För att komma till rätta med problemen med bluffakturor har riksdagen beslutat att införa ett nytt brott, grovt fordringsbedrägeri, som innebär en kriminalisering på ett tidigare stadium än för närvarande. 

Kan ge fängelse i upp till 6 år

Enligt lagen ska det vara straffbart att i vilseledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. Straffskalan ska vara fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. För att någon ska dömas för grovt fordringsbedrägeri så krävs det att betalningsuppmaningarna ska vara av betydande värde. 

Till skillnad från idag ska det bli kriminellt att överhuvudtaget skicka ut fakturan. Man slipper alltså utreda varje enskilt fall. Inte heller behöver man visa att någon faktiskt har blivit vilseledd och att det uppstått en ekonomisk skada på grund av bluffakturan.

Bluffakturor – besvärligt för företagare

Företag som skickar ut bluffakturor är ett stort problem för den som drabbas –  under 2016 anmäldes 14 631 bedrägerier med bluffakturor – en ökning på nära 2,2% mot föregående år. Många företagare betalar av rädsla för inkasso eller Kronofogden.