Omsättningströskel för moms

Jag hjälper ett danskt företag som har en webbshop och säljer varor (kläder) till svenska privatpersoner. De senaste åren har försäljningen till de svenska kunderna legat på ca 500 000 kr (exklusive moms) per år, men i år blev försäljningen till Sverige bara 200 000 kr. Ska företaget fortfarande redovisa svensk moms på försäljningen?

Svar:

Ja, enligt reglerna om distansförsäljning anses varorna omsatta i Sverige om den sammanlagda omsättningen (exklusive moms) överstiger omsättningströskeln 320 000 kr under det löpande eller föregående kalenderåret. Även det här året ska det danska företaget alltså redovisa svensk moms på försäljningen (eftersom omsättningen översteg tröskelvärdet föregående år). Om omsättningen understiger tröskelvärdet även nästa år är omsättningen inte längre momspliktig i Sverige.

Observera att företaget frivilligt kan välja att redovisa svensk moms på försäljningen även om tröskelvärdet inte överskrids. För att slippa redovisa moms även i avsändarlandet (Danmark i det här fallet) måste man dock kontrollera vilka regler som gäller där.