Betalning av förmån för trängselskatt

Skatteverket har besvarat frågan om det blir några skattekonsekvenser då den anställde, för att undgå förmån av trängselskatt, först betalar ett belopp motsvarande hela trängselskatten till arbetsgivaren och sedan återfår den del som avser tjänstekörningar.

Förmån av trängselskatt

Från och med 1 januari 2018 är förmån av trängselskatt och infrastrukturavgift, i form av väg-, bro- och färjeavgift, som avser privat körning med förmånsbil en separat skattepliktig förmån. Beskattningen av förmånen sker andra månaden efter den då en skattepliktig passage har skett under privat körning. Bakgrunden med förskjutningen är att ge arbetsgivaren en praktisk möjlighet att redovisa förmånsvärdet. Beslutet om trängselskatten respektive infrastrukturavgifter för en bil kommer först omkring dag 20 i efterföljande månad och sedan behövs det ytterligare tid för att beräkna förmånsvärdet.

Den anställde betalar hela beloppet

Betalar den anställde hela förmånsbeloppet till arbetsgivaren t ex via ett nettolöneavdrag uppkommer ingen förmån för trängselskatt.

Om varken arbetsgivaren eller den anställde vid beskattningstidpunkten har kännedom om fördelningen mellan tjänstekörning och privat körning har frågan uppkommit om följande upplägg kan tillämpas utan att det medför några skattekonsekvenser för den anställde. Arbetsgivaren avtalar med den anställde att den anställde har skyldighet att betala trängselskatten för de privata resorna. Eftersom man inte vet fördelningen mellan tjänsteresor och privata resor betalar den anställde först ett belopp som motsvarar hela totalbeloppet för trängselskatt enligt beslutet från Transportstyrelsen. Sedan har den anställde rätt att med ett avräkningsunderlag som visar vilka passager som avsett tjänstekörning återfå motsvarande belopp från arbetsgivaren.

Ok enligt Skatteverket

Skatteverket anser att genom avtalet mellan den anställde och arbetsgivaren, och i och med att full betalning görs för den privata trängselskatten uppkommer ingen skattepliktig förmån. Arbetsgivarens utbetalning till den anställde medför inte heller några skattekonsekvenser eftersom det handlar om reglering av en fordran.

Gäller enbart trängselskatt och infrastrukturavgift

Skatteverket poängterar att denna metod gäller specifikt en anställds betalning till arbetsgivaren för förmån av trängselskatt eller infrastrukturavgift. Metoden kan inte tillämpas i andra fall när en anställd gör inköp (t ex betalar resor, drivmedel eller måltider) med egna pengar och sedan får ersättning från arbetsgivaren. I dessa fall måste bedömas om utbetalningen från arbetsgivaren till den anställde utgör utlägg, kostnadsersättning eller lön.

Betalning av Transportstyrelsens faktura

Skatteverket nämner att ett alternativ till nettolöneavdrag är att den anställde själv betalar trängselskatten enligt skattebeslutet från Transportstyrelsen. I detta fall gör den anställde ett utlägg för arbetsgivaren motsvarande den del av fakturan som avser tjänsteresor. Därför uppkommer det inte några skattekonsekvenser vid utbetalningen av tjänstedelen till den anställde och arbetsgivaren behöver inte redovisa detta till Skatteverket.

Skatteverkets ställningstagande 202 62043-18/111