Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

Regeringen meddelade i årets budgetproposition att man ville pausa uppräkningen av skiktgränsen för statlig skatt 2024. Nu har man lagt den färdiga propositionen på riksdagens bord.

Statlig inkomstskatt styrs av skiktgränsen

Fysiska personer som har beskattningsbara förvärvsinkomster över en viss beloppsnivå (skiktgränsen) ska betala 20% statlig inkomstskatt på dessa inkomster.

Skiktgränsen (inkomst efter grundavdrag och eventuellt sjöinkomstavdrag) för statlig inkomstskatt räknas upp varje år och styrs av förändringen i konsumentprisindex (juni-juni) plus två procentenheter.

Skiktgränsen fastställs av regeringen och avrundas uppåt till helt hundratal kronor.

Brytpunkten (fastställd inkomst) – inkomst efter grundavdrag (och eventuellt sjöinkomstavdrag) – används nästan oftare som begrepp när det gäller statlig skatt. Sannolikt på grund av att folk i regel vet vad de tjänar per år eller månad, men ganska sällan vad de tjänar efter grundavdraget (och eventuellt sjöinkomstavdrag).

Ingen uppräkning av skiktgränsen 2024

Skiktgränsen för beskattningsåret 2023 är 598 500 kr.

Brytpunkten för 2023 är 613 900 kronor om man vid årets ingång är under 66 år och 683 200 kr om man har fyllt 66 år (från det år man fyller 67 år). Skillnaden beror på att grundavdraget är högre för personer som har fyllt 66 år.

Då vi de senaste åren har haft hög inflation, så har reglerna för uppräkningen av skiktgränsen också inneburit rejäla höjningar av skiktgränsen. 2023 höjdes gränsen med ca 58 000 kr (brytpunkten med 59 000 kr). De nuvarande reglerna innebär att skiktgränsen för 2024 hade hamnat på 666 200 kr 2024 (en höjning med 67 700 kr).

Regeringen föreslår nu en paus av uppräkningen för statlig skatt 2024. Anledningen är att uppräkningen för 2023 var historiskt hög och andelen som betalar statlig inkomstskatt bedöms vara historiskt låg. Man anser att det därför finns skäl att pausa uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2024 för att kunna finansiera andra satsningar som stöttar hushållen.

Andelen som 2023 betalar statlig skatt uppskattas till 11%, vilket är den lägsta andelen sedan skatten infördes 1991. Med en pausad uppräkning uppskattas andelen i stället uppgå till 13%, vilket är den näst lägsta nivån sedan införandet. Om skiktgränsen räknas upp enligt gällande regelverk uppskattas ca 9% betala statlig inkomstskatt 2024.

Skiktgräns och brytpunkt för 2024

Regeringens förslag innebär som sagt att skiktgränsen inte höjs 2024, den hamnar då på 598 500 kr.

Brytpunkten blir dock inte helt oförändrad då denna även styrs av grundavdraget, vilket innebär att:

  • Brytpunkten för 2024 blir 615 300 kr. En ökning med 1 400 kr. Det motsvarar en månadsinkomst på 51 275 kr.
  • För de som vid årets ingång har fyllt 66 år blir brytpunkten 707 200 kr 2024. En ökning med 24 000 kr. Det motsvarar en månadsinkomst på 58 933 kr.

Regeringens prop 2023/24:27