Digitala stämmor i bolag och föreningar

Regeringen föreslår nu i en promemoria från Justitiedepartementet (Ju23/00484) att det ska bli möjligt att hålla stämmor helt digitalt.

De som föreslås få denna möjlighet är aktiebolag, ekonomiska föreningar (bostadsrättsföreningar) och kooperativa hyresrätts-föreningar.

Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen respektive stadgarna. Det ska alltså krävas ett aktivt beslut – ändrad bolagsordning/stadgar – för att man ska ha möjlighet till digitala stämmor.

Vid ”extraordinära omständigheter” (force majeurekaraktär) bör det också vara möjligt att hålla en digital stämma, även om stöd för detta saknas i bolagsordning/stadgar.

Kallelsen till en helt digital stämma ska innehålla uppgift om hur ägarna/medlemmarna ska gå till väga för att delta och rösta.

På samma sätt som vid en traditionell stämma måste en digital stämma organiseras på ett sådant sätt att alla aktieägare eller medlemmar har möjlighet att delta och utöva sina rättigheter. Det måste även finnas lämpliga rutiner för att identifiera deltagarna och för rösträkning. Om så inte är fallet finns risken för att beslut som fattas kan komma att upphävas genom klander.

Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft 1 januari 2024.