Kapitalförsäkring – pensionsutfästelse till ägaren

Hur bokför jag en kapitalförsäkring som tecknats för att trygga en pensionsutfästelse till ägaren i ett fåmansföretag? Företaget är ett aktiebolag som tillämpar K2-reglerna.

Svar:

Enligt K2-reglerna ska en avsättning göras för åtagande om direktpension. Om pensionsåtagandet är helt beroende av värdet på försäkringen tas åtagandet upp till försäkringens redovisade värde. Omfattar åtagandet både pension och särskild löneskatt får du enligt K2-reglerna redovisa hela summan i posten Övriga avsättningar för pensioner och liknande [2230]. Observera att pensionsavsättningen inte är avdragsgill.

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
1385 20 000 1930 20 000
7420 20 000 2230 20 000

Ett företag som följer K2-reglerna tecknar en kapitalförsäkring på grund av en pensionsutfästelse till en anställd (ägaren) med 20 000 kr på konto [1385], Kapitalförsäkring. Betalningen för kapitalförsäkringen görs från bankkontot [1930].

Åtagandet omfattar både pension och särskild löneskatt och därför redovisas hela beloppet i posten Övriga avsättningar för pensioner [2230], med motkontot Övriga pensionskostnader [7420].

Pensionen betalas normalt ut från företaget när kapitalförsäkringen faller ut. Först då är pensionen avdragsgill och då ska även den särskilda löneskatten redovisas och betalas till Skatteverket.