Skatteverket höjer räntan igen

Skatteverket har meddelat att de 1 februari återigen höjer basräntan, från 2,5% till 3,75%. Senaste höjningen var 1 november 2022, se 22:249.

Räntan på skattekontot knyts till basräntan och höjningen innebär höjda räntor på kvarskatt och anstånd samt intäktsränta på skattekontot. Höjningen av basräntan innebär följande räntenivåer på skattekontot (nuvarande inom parentes):

  • Låg kostnadsränta 3,75% (2,5%)
  • Hög kostnadsränta 18,75% (17,5%)
  • Intäktsränta 1,6875% (1,125%).

Höjningen berör bland annat den som kommer att få kvarskatt med mer än 30 000 kr som det börjar beräknas ränta på från 14 februari. För att undvika det kan man göra en extra inbetalning till skattekontot.

Räntehöjningen påverkar också företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter.

Basräntan beräknas till 125% av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar från och med den 16 i en månad till om med den 15 månaden efter. Basräntan kan vara som lägst 1,25%.