Vilka inventarier omfattas av skattereduktionen?

Vad gäller för att få skattereduktion på inventarier och vilka inventarier omfattas?

Svar:

För att få skattereduktion för inventarier ska de vara anskaffade under 2021. Skattereduktionen får man tillgodoräkna sig vid beskattningen av det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare. Förutsättningen för att få skattereduktionen är att inventarierna finns kvar i näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare.

Finns det ingen (eller för lite) skatt att reducera, så får man spara outnyttjat utrymme till det kommande året. Näringsidkare som även har tjänsteinkomster kan få skattereduktion på skatt som ”hör till” tjänsteinkomsten, dvs även om näringsverksamheten går med förlust.

De inventarier som omfattas är maskiner och andra materiella inventarier (t ex bilar, andra fordon, byggnadsinventarier och markinventarier) som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag. Förbrukningsinventarier ger alltså ingen skattereduktion och även vid leasing och köp mellan företag i intressegemenskap finns begränsningar. Skattereduktionen ges även för inköp av begagnade inventarier.

Vid beräkningen av skattereduktionen får du förutom anskaffningsvärdet för inventarier ta hänsyn till samtliga utgifter vid förvärvet t ex installation, frakt, tull och konsulttjänster.