Penningtvättslagen – granskning av redovisningsbyråer?

Vilken myndighet granskar att redovisningsbyråerna efterlever penningtvättslagen? Och vad tittar de på vid en granskning?

Svar:

Det är Länsstyrelsen som kontrollerar att verksamhetsutövare (bland annat redovisningsbyråer) vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. I arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska byrån bedöma hur stora riskerna är att byrån nyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta kallas för riskbedömning. Bedömningen ska vara dokumenterad och det ska i dokumentationen framgå detaljerade och anpassade rutiner för vad byrån vidtagit för åtgärder.

Vid länsstyrelsens granskning har det visat sig att den vanligaste bristen är att redovisningsbyrån missuppfattar vad Länsstyrelsen vill komma åt med sina frågor i samband med granskning. Man tror att Länsstyrelsen vill klarlägga att redovisningsbyrån (eller dess kunder) inte sysslar med penningtvätt eller finansiering av terrorism – men så är det inte. Länsstyrelsen vill veta hur redovisningsbyrån gör för att förhindra att redovisningsbyrån utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.