Friskvårdsbidrag vid årsskifte

En anställd betalar för gymkort under december år 1, men får friskvårdsbidrag från arbetsgivaren för detta först i januari år 2. Hör friskvårdsbidraget till år 1 eller år 2?

Svar:

Enligt Skatteverket hör friskvårdsbidraget normalt till det beskattningsår som den anställde betalat för aktiviteten. Undantag från den principen kan enligt Skatteverket dock göras vid årsskiften. Det kan då godtas att en anställds betalningar i november och december år 1 ersätts av arbetsgivaren med friskvårdsbidrag år 2, och bidraget ska då tas med i underlaget för år 2 vid beräkning av taket på 5 000 kr.

En anställd köper i december 2022 ett gymkort för 5 000 kr, men får friskvårdsbidrag för detta först i januari 2023. Trots att den anställde betalade för gymkortet i december 2022 får kvittot enligt Skatteverket åberopas vid utbetalningen av friskvårdsbidraget i januari. Bidraget räknas då med i beloppsgränsen för friskvårdsbidrag för 2023 (inte för 2022). Den anställde kan alltså inte få ytterligare ett friskvårdsbidrag senare under 2023.