När får tantiem räknas in i löneunderlaget på K10?

Ett bolag med brutet räkenskapsår har bokfört ett tantiem till bolagets ägare i bokslutet per 220930. Beslut angående detta togs på bolagsstämman i november 2022 men ägaren kommer att ta ut pengarna först nästkommande år. Min fråga är om tantiemet får räknas med i löneunderlaget 2022 eller blir det först nästa år när det betalas ut?

Svar:

Tantiem anses vara disponibla (utbetalda) i samband med bolagsstämmobeslutet. Tantiemet får alltså räknas med i löneunderlaget för det år då bolagstämman hålls, i det här fallet i löneunderlaget på K10:an för 2022 eftersom stämman hålls i november 2022.