Skatteverket höjer räntan

Skatteverket meddelar att 1 november höjs basräntan till 2,5%. Det innebär höjda räntor på kvarskatt och anstånd, samt att vi för första gången sedan 2017 får intäktsränta på skattekontot.

Höjningen innebär följande räntenivåer (nuvarande inom parentes):

  • Låg kostnadsränta 2,5% (1,25%)
  • Hög kostnadsränta 17,5% (16,25%)
  • Intäktsränta 1,125% (0%)

Minns också att kostnadsränta på skattekontot inte är avdragsgill och intäktsräntan är skattefri. Det innebär att intäktsräntan på skattekontot motsvarar en bankränta på 1,60%.

Den som har obetald kvarskatt och har förfallodag efter den 1 november kommer att få betala den nya räntan från och med det datumet.

Räntehöjningen påverkar också företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter.

Basräntan bestäms till 125% av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldsväxlar under tiden från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter. Den fastställda basräntan gäller från och med närmast följande kalendermånad.