Kan jag rätta K10:or retroaktivt?

Jag har fått en ny kund där det visar sig att den tidigare redovisningsbyrån inte har skickat in några K10:or till Skatteverket sedan starten av företaget. Kan de upprättas retroaktivt och skickas in till Skatteverket i efterhand?

Svar:

När det gäller blankett K10 så fastställs inte det sparade utdelningsutrymmet för varje beskattningsår. Det innebär att ägaren kan räkna om sitt sparade utdelningsutrymme ända tillbaka till det år man skaffade aktierna.

Om man exempelvis haft ett aktiebolag i 15 år och inte tagit någon utdelning så kan man alltså räkna om utdelningsutrymmet för 15 år tillbaka om det skulle visa sig vara felaktigt (eller om man vill beräkna utdelningsutrymmet enligt huvudregeln istället för förenklingsregeln). Har man ett skatteprogram så brukar det finnas en funktion där för att beräkna utdelningsutrymme bakåt i tiden.

Om ägaren tagit ut utdelning under något av tidigare inkomstår och därmed fått ett felaktigt skatteutfall på grund av det felaktiga utdelningsutrymmet, så måste deklarationen däremot omprövas. Begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av sjätte året efter inkomståret. Den deklaration som lämnades 2017 (för inkomstår 2016) kan du alltså begära omprövning på till och med 31 december 2022.