Installation av fiber – bredband i hemmet

Skatteverket har kommit med ett förtydligande i sin rättsliga vägledning när det gäller arbetsredskap och fast installation av fiber eller bredband i hemmet och bredbandsuppkoppling.

Skatteverket förtydligar att indragning av optisk fiber (installation av bredband), är en fast installation som höjer värdet på bostaden. Enligt Skatteverket är denna engångsutgift en privat levnadskostnad. Om arbetsgivaren bekostar en sådan fast fiberindragning i hemmet för en anställd är det en skattepliktig förmån för den anställda.

När det gäller löpande abonnemangsavgifter, konstaterar Skatteverket att bredbandsuppkoppling finns numera i de flesta hem och är i grunden en privat levnadskostnad.

Löpande abonnemangsavgifter för bredband i hemmet är enligt Skatteverket en skattepliktig förmån för en anställd om arbetsgivaren betalar kostnaden. Endast i undantagsfall kan kostnaden för bredband uppfylla förutsättningarna för att vara ett arbetsredskap och därmed vara skattefri för den anställde.

När det gäller en anställds möjlighet att själv göra avdrag för bredbandsuppkoppling kan kostnaden dock vara avdragsgill om den är nödvändig för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och det helt saknas möjlighet att utföra dessa hos arbets- eller uppdragsgivaren.

Då kan man få avdrag med skäligt belopp beroende på omfattningen av uppkoppling i arbetet. Större avdrag än 50% av kostnaden bör dock inte förekomma, enligt Skatteverket.

Ej heller i dessa fall kan man få avdrag för att ansluta hemmet till ett fibernät.