Samfälligheter och moms – Skatteverket informerar

Skatteverket anser numera att samfällighetsföreningar i regel bedriver momspliktig verksamhet. Detta nya ställningstagande – sprungit ur en genomgång över gällande EU-rättspraxis – har sedan det kom i februari lämnats okommenterat av Skatteverket. Och frågorna har varit många.

Nu har dock Skatteverket ändrat i sin rättsliga vägledning, där man redogör för vad en samfällighet ska lägga moms på (vad som ingår i beskattningsunderlaget). Dessutom har man ändrat i sin mera allmänna information om ”Moms i en samfällighetsförening”.

När det gäller beskattningsunderlag, så är det ersättningar som medlemmarna betalar. Som exempel nämner Skatteverket:

  • Separata betalningar som görs av medlemmen för föreningens förvaltning.
  • Betalningar för varor och tjänster som föreningen köper in och säljer vidare till medlem.
  • De totala uttaxerade beloppen enligt debiteringslängden. Det är alltså de medel som behövs från medlemmarna och som bestäms i den budget som beslutas på årsstämman.

Det är alltså svårt att tänka sig vad som inte skulle vara beskattningsunderlag, dvs vad som skulle kunna vara momsfritt. Skatteverket påpekar också att det inte spelar någon roll hur betalningen benämns eller bokförs.

När det gäller generella delen om samfälligheter och moms, så skriver Skatteverket att samfällighetsföreningen ska se till att bli registrerad för moms så snart som möjligt. Men att ”Vanligtvis fattar Skatteverket inte beslut som rör äldre redovisningsperioder när vi har publicerat ett ställningstagande som innebär en förändrad syn på en lagstiftning”.

Om föreningen vill registrera sig för tid bakåt, så kan man begära det.

Skatteverket påpekar också att statsbidrag för enskilda vägar från Trafikverket, inte räknas som en momspliktig omsättning. Man redovisar alltså ingen moms på det bidraget, och bidraget ska heller inte räknas med i omsättningsgränsen för moms (mindre företag).