Höjda och sänkta milersättningar vid tjänsteresor

Finansdepartementet har i en promemoria (Fi2022/01470) presenterat förslag på nya belopp gällande skattefri milersättning vid tjänsteresor och hemresor.

När det gäller resor med egen bil i tjänsten vill man höja den skattefria ersättningen till 25 kr/mil (från 18,50 kr/mil).

När det gäller resor i tjänsten med förmånsbil höjs den skattefria milersättningen till 12 kr/mil enligt förslaget. Där undantar man dock förmånsbilar som helt drivs med el. Därmed blir den skattefria milersättningen för bensin- och dieselbilar lika hög. Resor med dieselbilar kan idag ersättas med 6,50 kr/mil skattefritt och bilar som drivs av andra drivmedel med 9,50 kr/mil.

För elbilar däremot föreslås att den skattefria milersättningen hamnar på 6 kr/mil istället för 9,50 som gäller för närvarande.

Nivåerna har varit oförändrade sedan 2008 (då nivån höjdes med 50 öre/mil!), så regeringen menar att en höjning är motiverad. Dessutom vill man – med tanke på priset för diesel och el – att nivåerna bättre ska spegla den verkliga kostnaden.

Den skattefria milersättningen vid hemresor föreslås också justeras enligt ovan, och varierar då beroende på om dessa sker i privat bil eller med tjänstebil.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.