Startlån för förstagångsköpare

Många har idag svårt att komma in på bostadsmarknaden och regeringen har sett ett behov av åtgärder som ska underlätta inträdet, inte bara till hyresmarknaden, utan också till den ägda bostadsmarknaden. Regeringen har nu tagit emot ett utredning med förslag som ska underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (SOU 2022:12). Utredningen har bland annat gett förslag på ett statligt startlån för förstagångsköpare som ska ha följande utformning

  • startlånen ska garanteras av staten och gör det möjligt för bostadslångivare att lämna bolån till 95% av bostadens värde till kreditvärdiga förstagångsköpare
  • den statliga garantin innebär att förstagångsköpare ska kunna låna 10% mer än vad bolånetaket medger
  • maxbeloppet för startlån ska vara 250 000 kr. För två förstagångsköpare som köper en bostad tillsammans är maxbeloppet 500 000 kr. För en förstagångsköpare som är ensamstående förälder är maxbeloppet också 500 000 kr.
  • de bostadslångivare som erbjuder startlån ska betala en avgift för den statliga garantin som förväntas täcka statens kostnader för garantin
  • med förstagångsköpare avses personer som inte ägt en bostad i Sverige under de tio senaste åren. Det betyder att startlånen inte bara riktar sig till unga utan även till andra grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Förslaget, som nu ska ut på remiss, har redan fått en del kritik från bland annat Hyresgästföreningen och vissa bolåneinstitut som anser att åtgärden för att få fler förstagångsköpare att klara kontantinsatsen inte är tillräcklig.